CIĄGŁA WERYFIKACJA PLANÓW

Firmy mające wieloletnią historię – zaprawione w działalności i trwaniu na rynku powinny tworzyć plany wybiegające na pięć lub dziesięć lat w przyszłość. Co roku trzeba takie plany weryfikować i uaktualniać - to jedyny sposób, aby dalej funkcjonować w zmiennym środowisku biznesowym.

KONFEKCJONOWANIE = SPRZEDAWANIE

Spowolnienie gospodarcze wymusza daleko idące konfekcjonowanie produktów - sprzedaż w maksymalnie małych porcjach dla obniżenia jednostkowych kosztów zakupu.
PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM RYNKOWYM
Jak wybrnąć z bieżących i strategicznych sytuacji w dobie rozkołysanego rynku - oto przykłady działań dających szansę rozwoju w niespokojnych czasach:

Rozwijanie dla klientów ofert o różnorodnych formach finansowania tak by było z nimi o czym rozmawiać w aktualnej sytuacji - etapowe dostawy i spłaty, wynajem, leasing, dzierżawa, łączenie zakupów z kilkoma podmiotami.

Rozwój oferty w kierunku remontów, serwisu gdzie dobór atutów firmy i nieduże ale specjalistyczne inwestycje pozwalają stworzyć nową jakość na rynku, w sytuacji gdzie nie ma wiele dróg manewru.

Kierunek na alianse ofertowe - połączeni - silniejsi - szukanie możliwości uatrakcyjnienia oferty przez uzupełniający towar, usługi, doradztwo innych firm.

Włączenie do praktyki firmy w newralgicznych punktach ubezpieczeń transakcji nie tylko bezpośrednich  ale i pośrednich w postaci  szczegółowej oceny stanu kondycji finansowej klientów, dostawców ...

Wychodzenie z działaniami na nowe rynki - nowe rejony kraju, kraje ościenne.

Oczyszczenie oferty z zbędnych elementów, skupienie energii firmy na kluczowych pozycjach dających ewidentne atuty dla klientów i przewagi na rynku.

Kierunek na uporządkowanie i wzrost marży - najważniejszymi składowymi nowej oferty firmy mają być elementy dające klientom wymierne oszczędności - czasu, mediów, kosztów stałych i zmiennych.

Outsoucing najbardziej standardowych czynności nie mających wartości dodanej.

Rozwój usług serwisowych i traktowanie ich jako formę promocji firmy a następnie jako drugi dział sprzedaży.

Nadać firmie w nowy model działania - ograniczenia kosztów i podniesienia konkurencyjności obsługi klientów.

Inwestycje odtworzeniowe w firmie z elementami dużych zmian jakościowych - to inwestycje asekuracyjne wzbogacone o nowe technologie pozwalają uzyskać
w czasie spowolnienia konkretne oszczędności i nowe przewagi w znanych tematach.

Nowe punkty w ofercie - poszukiwanie kandydatów do aliansów strategicznych i ich zawieranie - dwie strony mają zyskiwać na fakcie wejścia na nowe rynki tworząc jednocześnie wzrost sprzedaży i obniżenie ryzyka swojej podstawowej działalności przez działalność partnera – rekomendujemy firmy z odległych rejonów kraju.

Dywersyfikacja dostawców jako zabezpieczenie ciągłości obsługi klientów - tworzenie listy „dublerów” kluczowych dostawców.

Rozwijanie technologii użytkowego zagospodarowania odpadów- jako medium opałowe, surowiec na potrzeby własne lub do odsprzedaży.

Szukanie nisz rynkowych przez analizy rozporządzeń administracyjnych  z wyprzedzeniem tworząc wielowariantowe plany działania.

Wyszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania poza bankowe - obligacje, zamknięte emisje akcji, giełda - New Conect, fundusze inwestycyjne …

Realizacja dużych inwestycji w systemie wykupienia części mocy produkcyjnych danej inwestycji ( lub czasu pracy ) pozostała część dzielona jest na innych współinwestorów ).

Umacnianie dystrybucji w firmie przez bycie jak najbliżej klientów - to jedno z najważniejszych atutów firmy, tworzenie
na każdym etapie nowych wartości od skali transportu i redukcji zapasów, po szerokie pokrycie terenu partiami towaru a kończąc na edukacji klientów, prezentacji walorów produktów, badaniu klientów, doradztwie optymalizującym działalność klienta, usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Motywacyjne programy dla pracowników promujące oszczędzanie czasu, mediów i surowców w firmie.

Wprowadzanie innowacji - to ma być stały element doskonalenia firmy a nie chwilowy zryw.

KIERUNKI INWESTYCYJNE W KONKURENCYJNEJ FIRMIE

Inwestycje w poszerzenie działalności o recykling odpadów będących w zasięgu firmy z racji  obsługi klientów, sygnałów płynących od klientów klientów, współpracy z dostawcami.

Inwestycje w zamykanie w firmie całego procesu produkcji - przydatne dla firm o zaawansowanych  technicznie wyrobach – daje to bezpieczeństwo nie wydostawania się poufnych informacji do dostawców.

Inwestowanie w biura projektowe w innych częściach kraju - niższe koszty pracy.

Inwestycje w urządzenia czyszczące, filtrujące, separujące - odzysk surowców, ograniczanie oddziaływania na środowisko.

Inwestycje w urządzenia diagnostyczne dla szybkiej oceny działania, uszkodzeń, określania  prac naprawczych i serwisowych - szybka obsługa klientów, rzetelna ocena oparta na faktach.

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2