GŁÓWNY PRODUKT FIRMY

Główny produkt firmy to kierunek budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Wokół samego produktu ( towaru, usługi ) krąży wiele problemów bezpośrednio i pośrednio z nim związanych. Zebranie tych problemów w jedną całość, zdefiniowanie wartości jaką ma wnosić nowa oferta firmy, która całościowo rozwiąże te problemy - to kierunek na tworzenie nieporównywalnych przewag rynkowych.

Przykład:
Sprzedawca kotłów zna zagadnienia awarii swoich i innych produktów na rynku, zna najlepsze praktyki instalacji kotłów, zna najlepsze praktyki obsługi kotłów z ukierunkowaniem na obniżanie kosztów i ekonomiczne wykorzystanie powstałej energii cieplnej. Ta i inna wiedza tworzy podwaliny nowej oferty spójnej z produkcją, ale dającej nowe możliwości sprzedaży usług doradczych, usług przebudowy, optymalizacji, nadzoru pomiarowego, remontów kotłów własnych i innych firm, nowe produkty, np. do monitoringu zdalnego kotłów, usługi szkoleń dla osób obsługujących kotłownie, długoterminowe umowy konserwacji i zaopatrzenia w opał, sprzedaż dodatkowych urządzeń grzewczych, np. mobilnych,  itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2