NOWE FUNKCJE DLA ODDZIAŁÓW FIRMY

Wykorzystywanie oddziałów firm krajowych zwłaszcza na peryferiach i poza wielkimi aglomeracjami jako miejsc, do których transferowane są centra usług ze względu na tańszą siłę roboczą i mniej formalne warunki pracy: oddziały firmy stają się atutem nie tylko handlowym ale też źródłem ograniczania kosztów – delegowanie działów księgowość, call center, projektowania. Oddziały głównie w dużych miastach rozbudowują mocne strony – handel, spotkania, wzorcownie, show room, miejsca szkoleniowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2