SZUKANIE WYŻSZEJ MARŻY

Koniec produkcji bez wartości dodanej - z prostych surowców  - tylko zaawansowane produkty o dużej użyteczności. Producenci surowców, produktów rolniczych by konkurować na rynkach i szukać nowych klientów odchodzą od  sprzedaży nieprzetworzonych produktów na rzecz coraz bardziej finalnych produktów - gotowych do „konsumpcji”:
Kopalnie - węgiel wzbogacony, tworzenie mieszanek opałowych, węgiel w workach, prasowany, suszony, itp.
Rolnicy - producenci ziemniaków - dostawy mrożonych frytek.
Tartaki - suszone do ustalonych parametrów drewno, na wymiar, heblowane, impregnowane.
Plantatorzy - produkt mrożony, suszony, liofilizowany, porcjowany, obrany, pakowany.

NOWE FUNKCJE DLA ODDZIAŁÓW FIRMY

Wykorzystywanie oddziałów firm krajowych zwłaszcza na peryferiach i poza wielkimi aglomeracjami jako miejsc, do których transferowane są centra usług ze względu na tańszą siłę roboczą i mniej formalne warunki pracy: oddziały firmy stają się atutem nie tylko handlowym ale też źródłem ograniczania kosztów – delegowanie działów księgowość, call center, projektowania. Oddziały głównie w dużych miastach rozbudowują mocne strony – handel, spotkania, wzorcownie, show room, miejsca szkoleniowe.

BIG DATA O KLIENTACH

Mając dostęp do danych o zachowaniach klientów - firmy z innych branż mogą stać się nagle nowymi drapieżnymi konkurentami - budowanie w firmach cyfrowej analityki klientów i ich zachowań pozwala na opracowanie zupełnie nowych dróg rozwoju firm - nowe biznesy, produkty i usługi

KONSORCJA FIRM

Poziom konkurencyjności rynków powoduje iż by zyskań inny musi stracić - przeorientowanie działalności na kooperację i współpracę z wygrany - przegrany na wygrany – wygrany.
Dzielnie się zleceniami od dużych klientów lepiej podzielić się zleceniem i mieć część niż przegrać lub zrazić do siebie uczestników rynku.

DOWNSIZING I UPSIZING

Głębokie różnicowanie konfekcjonowania produktów trafnie do różnych klientów - szukających małych porcji w niższych cenach i tych co szukają ekonomi przy dużych zakupach

Albo produkujesz nową ekologiczną wersję swoich produktów albo nie rób nic

SKRACANIE CYKLI

Każda strategia rozwoju firmy na kolejne 2- 3 lata powinna zawierać skracanie czasów realizacji zleceń o kolejne 20 - 40 %. Stałym elementem powinno być zorganizowanie zasobów firmowego big data a następnie rozwijanie możliwości ich analizy i wykorzystania w bieżącej działalności

FIRMA I OTOCZENIE SPOŁECZNE

Włączanie firmy w problemy miasta, społeczności przez organizowanie pracy społecznej przemyślanej, zaplanowanej i ukierunkowanej na najtrudniejsze problemy gdyż ich zmiana będzie dobitnie świadczyć o wykonanej pracy.

CIĄGLE W NOWEJ ODSŁONIE

Podążanie za klientami dzięki formatom sezonowym.
Mimo specjalizacji na sprzedaży konkretnego asortymentu w ciągu roku robisz to na wiele różnych sposobów zależnie od sezonu, pory roku, miesiąca, a nawet dnia ...

POMYSŁY NA PRODUKTY FIZYCZNE I CYFROWE

Obniżanie ryzyka wdrażania nowych produktów przez opracowania zestawów propozycji nowych produktów na zadany park maszynowy o różnym poziomie inwestycji wdrożeniowych. Co ciągłe mierzenie się z realiami rynku i statystyką gdzie na 200 koncepcji wybierane jest 20 pomysłów na nowe produkty z czego 3-6 tematów jest wdrażanych a 1-3 przetrwa próbę bytności na rynku przez co najmniej 12 miesięcy w ofercie firmy.

www.pomysly-na-nowe-produkty.eu

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2