ZMIANY KURSU

Nie wolno bać się zmiany kursu firmy – np. z obsługi klientów indywidualnych na rzecz firm, z handlu na usługi, z usług na produkcję z handlu fizycznego na handel w sieci ...
To z jednej strony sposób podążania za rynkiem i własnymi preferencjami a z drugiej ucieczka konkurencji na nowe rynki. Idealnym jest, gdy sytuacja nie wymusza nagłych zmian. Te rozłożone w czasie pozwalają na uczenie się i testowanie nowych źródeł przychodów. Nagłe zmiany muszą wiązać się z wypracowaniem 2-3 alternatywnych scenariuszy funkcjonowania oraz  szybkim zawężeniem działania i ograniczeniem zaangażowania finansowego dla ograniczenia ryzyka. Należy mieć możliwość stopniowego uruchamiania lub ograniczania zaangażowania finansowego i fizycznego by w przypadku niepowodzenia redukować straty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2