UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Aktualny front inwestycyjny to za kilka lat miejsce dla usług serwisowych, remontowych, optymalizacji. To kierunek na rozwój na nadchodzące lata po zakończeniu dofinansowań unijnych po 2020 roku

TRENDY SĄ JAK FALE NIE WALCZ Z NIMI

Powszechne stosowanie automatyzacji i robotyzacji

Zastosowanie autonomicznych urządzeń w zakładach i przestrzeni miejskiej

 • Interoperacyjności oprogramowania urządzeń

 • Zmiana modeli biznesowych poprzez rozwój technologi 5G i 6G

 • Ucyfrowienie usług społecznych i publicznych

 • Świadomość i wykorzystanie Big Data w gospodarce i działaniach społecznych

 • Traktowanie jako standardu - cyberbezpieczeństwa w skali mikro i makro

 • Rolnictwo - informatyzacja, automatyzacja, cyfryzacja, dostarczanie i przetwarzanie informacji:
    - lokalnych – stan gruntu, stan roślin, stan zwierząt,
      media,
  status maszyn, podgląd video,  - zdalnych – pogoda, rynki rolne i giełdy surowcowe,
      zaopatrzenie
 

OFERTA FINANSOWA

Własne fundusze na systemy leasingowe dla produktów i towarów handlowych

RYNEK III WIEKU

Rynek III wieku to nowy nieodkryty potencjał rozwoju firm z wielu branż. Wzornictwo produktów i usług ukierunkowane na potrzeby osób w III wieku.
www.industrial-design-maki.eu

TEMPO ZMIAN

Bądź przygotowany że w ciągu 5 lat wszystko co było  fundamentem twojej działalności zniknie i będzie się tworzyć od nowa, inaczej i szybciej – co 2-3 lata wykonaj działania reorganizacyjne a co 5 lat głęboką korektę strategii i sposobów działania.

Polecamy Pracę ANALIZY INNOWACYJNE – prezentujące ideał działania w Państwa branży z wyprzedzeniem 1-3 lat.
http://msgk.eu/1-ai/analizy-innowacyjne.htm

WŁASNE SKLEPY - LABORATORIUM RYNKOWYM

Lokalna sieć dystrybucji detalicznej w posiadaniu producenta może pełnić funkcję miejsca testowania nowych innowacyjnych produktów tak by móc bardziej świadomie zadecydować o zwiększeniu produkcji i wejściu na rynki regionalne lub krajowe.

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2