BY PRZETRWAĆ DUZI STAJĄ SIĘ MALI

Zmiana ''gabarytów'' firmy z dużej i średniej na małą wraz z filozofią zarządzania start-upem zmienia i przewartościowuje wszystko. Takie rozbicie firmy na kilka mini lub wręcz mikro firm wymaga odwagi i nowej kadry - mającej siłę, lubiącej wyzwania. To także ciekawa oferta awansu dla wybranych pracowników o umiejętnościach przywódczych. Takie zmiany powinny być realizowane przez firmy branżach o dużej konkurencji i niskich marżach. Ważnym jest by firma przed zmianami posiadała kapitały zasilające nowo kiełkujące firmy kapitałem zalążkowym rozłożonych w czasie transzach. A co się stanie gdy aktualna siedziba firmy staje się Parkiem Technologicznym z mikro firmami w środku?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2