INNY TY, INNY JA

Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja - to przewagi nadchodzących lat. Każda firma wykonując skoordynowane i etapowe działania w każdej tych dziedzin stworzy swoją nową cyfrową tożsamość w biznesie.

PRZEDEFINIOWANIE BIZNESU

Firmy handlowe zlokalizowane na obrzeżach miast znajdują tanie lokale bliżej centrów. Zamiast kopii aktualnych działalności i standardów tworzą poza punktami sprzedaży miejsca do poznawania i testowania produktów łączone z gastronomią i odpoczynkiem. A wszystko to po to by w niestandardowych miejscach skuteczniej dotrzeć do klientów budując praktyczną i emocjonalną stronę kontaktów i generować  najlepsze doświadczenia z firmą i marką.

BY PRZETRWAĆ DUZI STAJĄ SIĘ MALI

Zmiana ''gabarytów'' firmy z dużej i średniej na małą wraz z filozofią zarządzania start-upem zmienia i przewartościowuje wszystko. Takie rozbicie firmy na kilka mini lub wręcz mikro firm wymaga odwagi i nowej kadry - mającej siłę, lubiącej wyzwania. To także ciekawa oferta awansu dla wybranych pracowników o umiejętnościach przywódczych. Takie zmiany powinny być realizowane przez firmy branżach o dużej konkurencji i niskich marżach. Ważnym jest by firma przed zmianami posiadała kapitały zasilające nowo kiełkujące firmy kapitałem zalążkowym rozłożonych w czasie transzach. A co się stanie gdy aktualna siedziba firmy staje się Parkiem Technologicznym z mikro firmami w środku?

PRZEMYSŁ 4.0

Inwestycje w robotyzacje i automatyzacje = inwestycje w ludzi

Miało być samo hasło ale rozwiniemy myśl !

Idee można rozwinąć w polskich realiach o to, iż inwestując w automatykę możemy w dobie braku ludzi do pracy rozwijać wewnętrzne systemy szkoleń, edukacji, inwestowania w studiowanie pracowników. Pozwoli to docelowo przenosić ich na bardziej efektywne stanowiska gdzie jest tworzona wartość dla klientów i przewagi konkurencyjne dla firmy.

W dobrze zaplanowanych inwestycjach  - łatwiej jest wygospodarować czas i miejsce dla przemiany zadań i obowiązków dla ludzi. Ma to znaczenie gdyż wiele osób tkwi w miejscu jeżeli chodzi o możliwość kariery lub na sztucznie stworzonych stanowiskach.

Wtedy nowe inwestycje w automatykę a docelowo w robotykę będą faktyczną zmianą w rozwoju pracowników - edukacja, wzrost kompetencji, bardziej twórcze stanowiska, docelowo wzrost płacy. Ideowo - jest to droga odejścia ludzi od prac prostych, powtarzalnych, męczących psychikę i ciało.

TRANSPORT NOCNY – WIZJA 2028

Aby miasta lepiej funkcjonowały i aby mieszkańcy byli bardziej uprzywilejowani - więcej miejsca, mniej hałasu, większe bezpieczeństwo należy stopniowo wdrażać nowy system realizacji dostaw towarów do firm w trybie nocnym. Wtedy to transport realizowany przez auta ciężarowe miały by pierwszeństwo na ulicach oraz wiele udogodnień wjazdu  w różne strefy co współgra z ich coraz wyższym poziomem automatyzacji, sterowania, ekologii i  zmniejszania hałasu. Rozwinie się także sieć małych magazynów miejskich, gdyż na krótki dystans zaopatrzenie już w dzień będzie realizowane pojazdami np. elektrycznymi do 2,5 t.
i mniejszymi. Dodatkowym rozwinięciem systemu nocnych dostaw były by sieci wrzutni, skrytek i przechowalni przy firmach dla bezosobowego dostarczenia zaopatrzenia.

Wizją wynikową są miasta bez pojazdów ciężarowych w dzień - jest ciszej i bezpiecznej a cała logistyka działa wydajniej i sprawniej.

ZATRZYMJAJ WIEDZĘ PRACOWNIKÓW W SYSTEMIE IT

Inaczej po ich odejściu zniknie bezpowrotnie.

NOWE OSZCZĘDNOŚCI


Wszystko co trafia do firmy jako materiały produkcyjne opuszcza ją tylko w formie produktów finalnych albo surowców recyklingowych zawracanych do produkcji własnej lub jako towar do odsprzedaży

KAŻDEGO DNIA POWSTAJĄ NOWE RYNKI

Już dzisiaj tworzone są plany i testowe uruchomienia recyklingu pojazdów elektrycznych oraz ich akumulatorów.

NIE LIKWIDUJMY FIZYCZNYCH REALCJI Z INNYMI LUDZMI


Ślepe podążanie krok w krok za technologiami IT - cyfryzacją firm nie powinno eliminować fizycznych bezpośrednich spotkań, szkoleń, zjazdów, prezentacji ... z pracownikami, klientami, dostawcami. A wręcz odwrotnie technologia powinna przyczyniać się do wygospodarowania większej ilości czasu na takie interakcje - z nich bowiem powstają nowie plany na rozwój firm.

FINANSOWANIE


Wydzielenie funduszy na zakup innowacji ok. 1 % przychodów

TEMATY PRZYSZŁOŚCI


Magazyny energii


Chemia baterii

Przemysł czasu wolnego

Mikro generatory energii


Loty komercyjne na krótkie dystanse o napędzie elektrycznym

Wzrastające znaczenie naturalnych złóż pierwiastków ziem rzadkich – szukanie alternatywnych ich źródeł


 ...

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2