POŻARY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Proponujemy by na użytek prowadzenia akcji gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów, zwłaszcza gdy towarzyszy im wydzielanie się toksycznych dymów w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych stworzyć system czasowego wynajmu - odpłatnego użyczania żurawi samojezdnych z profesjonalnym operatorem.
Mobilne samojezdne dźwigi są w użytkowaniu prywatnych firm i w ramach współpracy z wyznaczonymi jednostkami Straży Pożarnej mogły by świadczyć usługi przyspieszające gaszenie pożarów wielkopowierzchniowych. Plan przygotowania systemu do działania:

A.
Inwentaryzacja miejsc na danym terenie pod kątem zagrożenia pożarem wielkopowierzchniowym

B.
Wytypowanie firm inżynierskich wyposażonych w żurawie samojezdne do współpracy polegającej na pełnieniu dyżurów ( gotowość dźwigu i profesjonalnego operatora ) z możliwością wyjazdu do akcji gaśniczej jako wsparcie. Dyżury jak i udział w akcji objęte są gratyfikacją pieniężną lub preferencjami podatków lokalnych dla danej firmy lub innej ustalonej formy ( gratyfikacja z funduszu utworzonego opłat od właścicieli terenów – składowiska zagrożone powstaniem wielkopowierzchniowego pożaru

C.
Opracowanie systemu montażowego dla dźwigu w postaci szybko zakładanych i ściąganych ochronnych osłon konstrukcji wysięgnika dźwigu chroniących przed temperaturą pożaru ( technologia materiałowa  jest już opracowana )

D.
Opracowanie działania pakietu gaśniczego
a.
umieszczane na zawiesiach i podnoszone dźwigiem nad teren pożaru elastyczne zbiorniki z wodą lub środkami gaśniczymi i ich kontrolowany zrzut na palące się materiały

b.
zastosowanie wersji pakietu gaśniczego jako jednorazowy ( stratny ) zbiornik  z wodą lub środkami
gaśniczymi opuszczany do miejsc o dużej intensywności ognia lub miejsc wymagających obrony przed ogniem lub nagrzaniem

c.
opracowanie systemu zaczepów i systemu zrzutowego dla pakietu gaśniczego

d.
opracowanie procedury włączenia się dźwigu do akcji gaśniczej – współpraca operatora dźwigu z strażakami oraz zastosowanie i montaż zawiesi,  przygotowanie i napełnianie pakietu gaśniczego w wersji wielorazowej i jedno krotnej

Żurawie samojezdne typowane do tego zastosowania o zasięgu od 30 do 90 m.Dodatkowe propozycje:
Przy gaszeniu pożarów na płaskim terenie proponujemy zastosowanie terenowego pojazdu Straży Pożarnej lub innego dostępnego pojazdu na miejscu akcji do przeciskania rur segmentowych. Ich szybkie zestawienie i wcisk w centrum pożaru pozwoli na podawanie wody lub innych środków gaśniczych. Zestaw gaśniczy składa się z rur - głowicy, segmentów przedłużających i końcówki z zaworem do podawania wody lub środków gaśniczych oraz elementu do pchania rur w wersji – pchanie i pchanie z obrotem.

Oba rozwiązania – zastosowanie dźwigu i rur przepychanych mogą być w sytuacjach ekstremalnych stosowane łącznie jako działanie różnych grup strażaków w rożnych  miejscach wokół centrum pożaru.


Pożary wielkopowierzchniowe hałd odpadów kopalnianych.

W przypadku pożarów wielkopowierzchniowych hałd odpadów kopalnianych poza zastosowaniem dźwigów i systemu rur przepychanych można  zastosować zestawy kretów - urządzeń do bez wykopowego drążenia przejść kablowych z modyfikacją głowicy tego urządzania – z możliwością podawania do przodu głowicy strumienia wody lub środków gaśniczychPrzedstawione idee wsparcia gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów pozwalają na zastosowanie szeregu innowacji, nowych materiałów i technologi oraz rozwinięcie nowych form współdziałania Straży Pożarnej z firmami komercyjnymi.

Dla każdej zaprezentowanej idei służymy pomocą w dopracowaniu szczegółów technicznych, materiałowych i organizacyjnych tak by możliwe było szybkie wdrożenie tych innowacji do praktyki działania jednostek Straży Pożarnej.

Large area fires - landfills, waste and raw materials
The idea of a fire fighting system
Tool suggestions
Directions of fire fighting technology development


ALIANSE OFERTOWE

 Szybki sposób na zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych grup klientów.

BIM Z BUDOWNICTWA DO NOWYCH BRANŻ - NOWA JAKOSC PRACY I ŻYCIA

BIM termin „building information modelling” to nie tylko oprogramowanie ale filozofia i system pracy z całościowymi informacjami związanymi z inwestycją budowlaną. BIM sięga poza czas planowania i budowy i jest wykorzystywany podczas codziennej eksploatacji budynku, przeglądów, napraw i przebudowy aż do fazy wyburzenia i racjonalnego odzyskania z odpadów - materiałów do ponownego wykorzystania.

BIM to narzędzie do optymalizacji współpracy wielu specjalistów, podwykonawców pracujących na placu budowy. W nim skupiają się i wszystkie uwagi, poprawki i zmiany dając zawsze aktualny obraz projektu.

Sercem BIM jest system IT i pozwalający na prezentację różnorodnych danych w warstwach  '' od ogółu do szczegółu '' zaczynając od warstwy najłatwiej przyswajalnej - czyli graficznej, zdjęciowej, video, projektowej a idąc dalej do tekstów, tabel, wzorów i wyliczeń oraz zapisów paragrafów umów. A wszystko to zawsze umieszczone w kontekście do konkretnego miejsca w inwestycji i czasu w harmonogramie prac.

Idee systemu BIM pierwotnie używanego dla budownictwa kubaturowego można zastosować dla mniejszych inwestycji budowlanych - nawet dla domów prywatnych jednak najciekawszym kierunkiem zastosowań jest wyjście poza branże budowlaną. Używanie całościowej dokumentacji technicznej podczas budowy i serwisu maszyn i urządzeń, używanie całościowej wiedzy o stanie zdrowia podczas leczenia pacjentów w szpitalu, leczenia zwierząt u weterynarzy, stosowanie informacji o postępach w nauce i predyspozycjach uczniów podczas lekcji i ćwiczeń  ... itd

Czyli używanie całościowej aktualnej wiedzy na danym stanowisku, w danym miejscu z danym obiektem lub osobą daje możliwość i szansę podejmowania najlepszych z możliwych decyzji i działań.

CIĄGŁY ROZWÓJ I WYZWANIA

Codzienność zarządzania i współpracy z ludźmi jest wpisana w naszą naturę człowieczeństwa. Zmiany i postęp technologii wymuszają potrzebę zbudowania nowych kompetencji zarządzania i współpracy z systemami komputerowymi obsługiwanymi głosowo, gestem i w zanurzeniu w wirtualnych światach, robotami, programami eksperckimi, sztuczną inteligencją a docelowo także z androidami.

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2