Pomysł NOWA ZEBRA plus 2

Czytelne reguły w niebezpiecznym miejscu przejściu dla pieszych. Pełne zrozumienie sygnałów pomiędzy pieszymi a kierowcami w dzień i w nocy.


Opracowany pomysł pozwala:

- wydatnie zmniejszyć ryzyko wypadków na przejściu dla pieszych

- czytelnie - wizualnie i niewerbalnie przekazywać sygnały pomiędzy kierowcami i pieszymi w ciągle zmieniającej się sytuacji na przejściu


- zmniejsza stres pieszych i kierowców w ocenie i zrozumieniu wysyłanych sygnałów wobec siebie co sprzyja szybkim i trafnym decyzjom eliminującym wypadki


Obserwacje wielu sytuacji na drodze skłaniają do wniosku iż naszej przysłowiowej zebrze - oznakowaniu przejścia dla pieszych brakuje kilku ważnych elementów. Będąc w ruchu w centrach miast w dzień, w godzinach nocnych, w czasie złych warunków atmosferycznych w terenie niezabudowanym trudno dostrzec i szybko zinterpretować intencje ludzi idących i załatwiający swoje sprawy. Tak jak nagle nie można zatrzymać auta w miejscu tak nie można zinterpretować i przewidzieć do końca intencji i kolejnych działań obcych ludzi. Istnieje jednak sposób by obu stronom pieszym i kierowcom dać narzędzie do szybkiego zrozumienia, poznania swoich zamiarów i podjęcia właściwej - automatycznej by nie rzec intuicyjnej decyzji w jednych z najbardziej niebezpiecznych miejsc - przejściu dla pieszych.Pomysł NOWA ZEBRA plus 2 daje bezcenne miejsce i czas obu stronom - pieszym i kierowcom. Są to dodatkowe dwa pasy po każdym z obu stron przejścia namalowane na chodniku.

Inwestycja w dodatkowe dwa pasy pozwoli:

- pieszym danie jasnego sygnału sobie samym co do chęci i potrzeby skorzystania z przejścia czyli upewnienia się i oceny sytuacji na jezdni, zwiększenia uwagi i wrażliwości na sygnały płynące z ruchu pojazdów, dźwięków, świateł ...

- pieszy wkraczając na dodatkowy pas zebry będąc w komfortowej sytuacji bycia dalej na chodniku wysyła jednoznaczny szybki sygnał do nadjeżdżających kierowców
o chęci i potrzebie przejścia przez jezdnię,

- to dodatkowa przestrzeń na zatrzymanie się pieszego lub dalsze kontynuowanie chodu w celu przejścia jezdni - nie ma niebezpieczeństwa braku miejsca na wyhamowanie przed przejściem, zachwiania się na krawężniku, balansowania ciałem w celu zatrzymania się przed przejściem w sytuacji niebezpiecznej lub wymagającej przeczekania - szczególnie ważne jest to dla osób starszych i dzieci,


- bycie lepiej widocznym pieszym w normalnych warunkach a przede wszystkim w warunkach od zmierzchu do świtu oraz w złych warunkach pogodowych. W nocy nawet nie oznakowany pieszy w zacienionym miejscu będzie bardziej widoczny przez kontrast odzieży na tle odblaskowej oświetlonej światłem reflektorów powierzchni dodatkowych pasów,

- kierowcy widząc osobę wchodzącą lub stojącą na dodatkowym białym pasie ( kontrastowo i czytelnie ) mogą precyzyjnie dostosować prędkość w celu zatrzymania przed przejściem bez niepotrzebnej interpretacji czy ktoś był w pobliżu, podchodził, dochodził, zastanawiał się itp - bez zbędnego zaprzątania myśli w tak newralgicznym miejscu.

Nie ma gdybania, zastanawiania się - jest pewność i bezpieczeństwo !

Wejście przez pieszego na dodatkowe pasy działa jak zapadka w zamku uruchamiając dużo wcześniej niż aktualnie cały strumień informacji zrozumiałych informacji dla kierowców i pieszych. Daje to obu stronom bezcenny czas na myślenie i podejmowanie właściwych decyzji oraz czas w którym nawet zaistniałe błędy jest czas naprawić, skorygować lub usunąć bez żadnej szkody i stresu. Idąc lub jadąc nie przechodzimy lub przejeżdżamy przez jedno przejście dla pieszych, często są to dziesiątki a czasami setki takich miejsc codziennie - obniżenie stresu i nerwów w takich miejscach pozwoli na uniknięcie błędów i pomyłek mogących mieć tragicznych finał.

Patrząc rozwojowo na pomysł nie wykluczam zwiększenia oddziaływania edukacyjnego dodatkowych pasów na zebrze i wyposażenie ich podczas malowania ( szablony ) w treści w postaci piktogramów lub napisów do wyboru:
- Patrz w lewo i w prawo ! Rozejrzyj się !
  Patrz co się dzieje ! Patrz na ulicę itp
- Nie używaj telefonu !
- Ściągnij słuchawki z uszu !
- Zwolnij ! Powoli ! Itp.
Powstaje tu “przestrzeń “na dodatkową optymalizację pomysłu przez zastosowanie nowych rozwiązań posypek odblaskowych, nowych technologii oświetleniowych, farb foto- luminescencyjnych, w przypadku braku chodników na terenach niezabudowanych opracowanie prefabrykatu betonowego w postaci odcinaka z krawężnikiem i platformą dla pieszych wyposażoną w dodatkowy pas zebry. To dobry przyczynek do uporządkowania takich miejsc z przejściem dla pieszych, oświetlenie ich itp.

Moja propozycja nie musi być podstawą do zmiany przepisów a formą oddolnych społecznych projektów do zastosowania w miastach które chcą podnieść poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Takie programy mogą być formą umowy społecznej pomiędzy pieszymi i kierowcami w żaden sposób nie ingerując w przepisy ruchu drogowego. Natomiast wszelkie inicjatywy tj. szkolenia pieszych i rozwijanie oświetlenia przejść dla pieszych będą współgrały z pomysłem wspierając nadrzędną idee - bezpieczeństwa pieszych na przejściach.Zapraszamy do współpracy w rozwoju niniejszego pomysłu – zakładka KONTAKT

ŚWIAT Z AI

W porównaniu do „teraz” to świat ludzi manifestujących nową jakość w życiu, myśleniu i działaniu.

To nowe generacje ludzi prawdziwie świadomych siebie swoich potrzeb, aspiracji, planów i ograniczeń.

To otworzenie się ludzkości na nowe formy i kierunki działania, nowe zainteresowania i permanentny rozwój w najdalszych zakamarkach naszego istnienia, najbliższego otoczenia i wszechświata.

To świadome bycie obywatelem Ziemi, to świadome bycie częścią wszechświata, który będzie kierunkiem naszego rozwoju i nowego etapu ewolucji z AI.

Bo świat z AI - ten najbliższy będzie zoptymalizowany w sposób niedościgniony dla umysłu człowieka.
Będziemy subiektywnie, własnymi słowami naprowadzać AI na nasze indywidualne preferencje a ona będzie dbała o to by wszystko było utrzymanie optymalnym ruchu i rozwoju.

To co z mozołem w minionych wiekach zbudowaliśmy zostanie nam na własne życzenie odebrane a to co pozwolimy by zostało stanie się naszą istotą życia, bycia i rozwoju następnych pokoleń.

Więc jeżeli dla technicznej obsługi naszego życia skonfigurujemy AI z imperatywem szanowania zasobów i przyrody to będzie ona tą sferę optymalizować a cała reszta zostanie dla nas do zgłębienia, poznawania, odkrywania ... zabawy i odczuwania radości z życia.

Czy jesteś gotowy na nowy świat – świat z AI?

NOWE CZASY- NOWE FIRMY - NOWE MODELE

Nowe firmy krajowe i zagraniczne to nowe podejście do prowadzenia biznesu i jego wydajności - to organizacje zrodzone w sieci, w chmurze, ucyfrowione i zautomatyzowane, z mobilnymi pracownikami wymieniającymi dane online - inne firmy nie mają już szans na rynku. Starzy gracze muszą reorganizować swoje biznesy z założeniem wymiany nawet do 80 % aktualnych zasobów, umiejętności i systemów organizacji.

Jednym z ciekawych kierunków zmian u działających od kilkunastu lat firm produkcyjnych w Polsce jest potraktowanie zasobów firmy jako „ park technologiczny” i zbudowanie wokół niego sieci kooperujących ze sobą wyspecjalizowanych start-upów prowadzonych przez chętnych do zmiany i wyższych zarobków aktualnych pracowników oraz osób z zewnątrz zainteresowanych prowadzeniem działalności na zasadach podobnych do franchisingu.

CIĄGŁA WERYFIKACJA PLANÓW

Firmy mające wieloletnią historię – zaprawione w działalności i trwaniu na rynku powinny tworzyć plany wybiegające na pięć lub dziesięć lat w przyszłość. Co roku trzeba takie plany weryfikować i uaktualniać - to jedyny sposób, aby dalej funkcjonować w zmiennym środowisku biznesowym.

KONFEKCJONOWANIE = SPRZEDAWANIE

Spowolnienie gospodarcze wymusza daleko idące konfekcjonowanie produktów - sprzedaż w maksymalnie małych porcjach dla obniżenia jednostkowych kosztów zakupu.
PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM RYNKOWYM
Jak wybrnąć z bieżących i strategicznych sytuacji w dobie rozkołysanego rynku - oto przykłady działań dających szansę rozwoju w niespokojnych czasach:

Rozwijanie dla klientów ofert o różnorodnych formach finansowania tak by było z nimi o czym rozmawiać w aktualnej sytuacji - etapowe dostawy i spłaty, wynajem, leasing, dzierżawa, łączenie zakupów z kilkoma podmiotami.

Rozwój oferty w kierunku remontów, serwisu gdzie dobór atutów firmy i nieduże ale specjalistyczne inwestycje pozwalają stworzyć nową jakość na rynku, w sytuacji gdzie nie ma wiele dróg manewru.

Kierunek na alianse ofertowe - połączeni - silniejsi - szukanie możliwości uatrakcyjnienia oferty przez uzupełniający towar, usługi, doradztwo innych firm.

Włączenie do praktyki firmy w newralgicznych punktach ubezpieczeń transakcji nie tylko bezpośrednich  ale i pośrednich w postaci  szczegółowej oceny stanu kondycji finansowej klientów, dostawców ...

Wychodzenie z działaniami na nowe rynki - nowe rejony kraju, kraje ościenne.

Oczyszczenie oferty z zbędnych elementów, skupienie energii firmy na kluczowych pozycjach dających ewidentne atuty dla klientów i przewagi na rynku.

Kierunek na uporządkowanie i wzrost marży - najważniejszymi składowymi nowej oferty firmy mają być elementy dające klientom wymierne oszczędności - czasu, mediów, kosztów stałych i zmiennych.

Outsoucing najbardziej standardowych czynności nie mających wartości dodanej.

Rozwój usług serwisowych i traktowanie ich jako formę promocji firmy a następnie jako drugi dział sprzedaży.

Nadać firmie w nowy model działania - ograniczenia kosztów i podniesienia konkurencyjności obsługi klientów.

Inwestycje odtworzeniowe w firmie z elementami dużych zmian jakościowych - to inwestycje asekuracyjne wzbogacone o nowe technologie pozwalają uzyskać
w czasie spowolnienia konkretne oszczędności i nowe przewagi w znanych tematach.

Nowe punkty w ofercie - poszukiwanie kandydatów do aliansów strategicznych i ich zawieranie - dwie strony mają zyskiwać na fakcie wejścia na nowe rynki tworząc jednocześnie wzrost sprzedaży i obniżenie ryzyka swojej podstawowej działalności przez działalność partnera – rekomendujemy firmy z odległych rejonów kraju.

Dywersyfikacja dostawców jako zabezpieczenie ciągłości obsługi klientów - tworzenie listy „dublerów” kluczowych dostawców.

Rozwijanie technologii użytkowego zagospodarowania odpadów- jako medium opałowe, surowiec na potrzeby własne lub do odsprzedaży.

Szukanie nisz rynkowych przez analizy rozporządzeń administracyjnych  z wyprzedzeniem tworząc wielowariantowe plany działania.

Wyszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania poza bankowe - obligacje, zamknięte emisje akcji, giełda - New Conect, fundusze inwestycyjne …

Realizacja dużych inwestycji w systemie wykupienia części mocy produkcyjnych danej inwestycji ( lub czasu pracy ) pozostała część dzielona jest na innych współinwestorów ).

Umacnianie dystrybucji w firmie przez bycie jak najbliżej klientów - to jedno z najważniejszych atutów firmy, tworzenie
na każdym etapie nowych wartości od skali transportu i redukcji zapasów, po szerokie pokrycie terenu partiami towaru a kończąc na edukacji klientów, prezentacji walorów produktów, badaniu klientów, doradztwie optymalizującym działalność klienta, usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Motywacyjne programy dla pracowników promujące oszczędzanie czasu, mediów i surowców w firmie.

Wprowadzanie innowacji - to ma być stały element doskonalenia firmy a nie chwilowy zryw.

KIERUNKI INWESTYCYJNE W KONKURENCYJNEJ FIRMIE

Inwestycje w poszerzenie działalności o recykling odpadów będących w zasięgu firmy z racji  obsługi klientów, sygnałów płynących od klientów klientów, współpracy z dostawcami.

Inwestycje w zamykanie w firmie całego procesu produkcji - przydatne dla firm o zaawansowanych  technicznie wyrobach – daje to bezpieczeństwo nie wydostawania się poufnych informacji do dostawców.

Inwestowanie w biura projektowe w innych częściach kraju - niższe koszty pracy.

Inwestycje w urządzenia czyszczące, filtrujące, separujące - odzysk surowców, ograniczanie oddziaływania na środowisko.

Inwestycje w urządzenia diagnostyczne dla szybkiej oceny działania, uszkodzeń, określania  prac naprawczych i serwisowych - szybka obsługa klientów, rzetelna ocena oparta na faktach.

ROK 2055 PRZEMYSŁ 5.0

Wytwarzanie surowców i materiałów konstrukcyjnych do budowy pojazdów transportowych, samolotów, statków, rakiet, statków kosmicznych, prefabrykatów do wznoszenia budynków itp. w wyspecjalizowanych hybrydowych i w pełni zrobotyzowanych zakładach produkcyjnych:

Kopalnio-huto-oczyszczalnie – konstrukcje gabarytowe, Plantacjo-rafinerio-tłocznie – materiały konstrukcyjne i kompozytowe,
Recyklizery: budynkowe, glebowe, wodne, samochodowe, produktowe – odzysk surowców,
Hodowlo-reaktory - produkty chemiczne,


Pozostałą część produkcji o mniejszych gabarytach - art technicznych, wyposażenia wnętrz, AGD, elektronicznych  realizowana będzie w formie w pełni  zrobotyzowanych zakładach – generatorach materii technologii wynikłej z połączenia dzisiejszych drukarek 3D, obrabiarek i ploterów cnc, wtryskarek do tworzyw, kombajnów programistycznych itp w zbiorcze urządzenia – multikomponentowe generatory wyrobów. Produkcja realizowana będzie 24 h na dobę - do serii po pojedyncze sztuki z  głębokim indywidualizowaniem od strony oprogramowania, budowy i działania, wyglądu wizualnego. Zarządzanie produkcją, ciągłe optymalizowanie produktów i zamawianie realizowane będzie przez interfejsy głosowe i myślowe obsługiwane przez zadaniową sztuczną inteligencję.

INWESTYCJE

Minęły czasy inwestycji cząstkowych, etapowych - teraz jest czas inwestycji całościowych, kompleksowych zmieniających globalnie działanie, ofertę, sposoby sprzedaży firmy - czas na szybkie zmiany całościowe, z widocznymi skutkami od razu.

GŁÓWNY PRODUKT FIRMY

Główny produkt firmy to kierunek budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Wokół samego produktu ( towaru, usługi ) krąży wiele problemów bezpośrednio i pośrednio z nim związanych. Zebranie tych problemów w jedną całość, zdefiniowanie wartości jaką ma wnosić nowa oferta firmy, która całościowo rozwiąże te problemy - to kierunek na tworzenie nieporównywalnych przewag rynkowych.

Przykład:
Sprzedawca kotłów zna zagadnienia awarii swoich i innych produktów na rynku, zna najlepsze praktyki instalacji kotłów, zna najlepsze praktyki obsługi kotłów z ukierunkowaniem na obniżanie kosztów i ekonomiczne wykorzystanie powstałej energii cieplnej. Ta i inna wiedza tworzy podwaliny nowej oferty spójnej z produkcją, ale dającej nowe możliwości sprzedaży usług doradczych, usług przebudowy, optymalizacji, nadzoru pomiarowego, remontów kotłów własnych i innych firm, nowe produkty, np. do monitoringu zdalnego kotłów, usługi szkoleń dla osób obsługujących kotłownie, długoterminowe umowy konserwacji i zaopatrzenia w opał, sprzedaż dodatkowych urządzeń grzewczych, np. mobilnych,  itp.

ROZWIJANIE FIRMY PRZEZ KOMPETENCJE DOSTAWCÓW

Czyli dążenie do współpracy z takimi firmami, które nie tylko dostarczają same towary, surowce lub półprodukty ale dodatkowo oferują doradztwo, prace optymalizacyjne, dobór towarów pod kątem ekonomii, oszczędności czasu, wartości dla Klientów końcowych ... Takie podejście prowadzi do długotrwałych zmian w wynikach firmy. Przykład: Firma sprzedająca dodatki i surowce dla Piekarń poza samą dostawą świadczy usługi optymalizacji procesu pieczenia, nowych receptur, uatrakcyjnienia produktów firmy Klienta przez oferty dodatków smakowych i dekoracji. Współpraca Piekarni z takim dostawcą to droga do rozwoju własnej  oferty, wzrostu zainteresowania własnych Klientów a docelowo do wzrostu zysków i utrzymania się na rynku.

ROK 2045 ZMIERZCH KONSUMPCJI NARODZINY UŻYTKOWANIA

Dzisiejsze posiadanie przedmiotów to narzucona wizja konsumpcji karmiąca potrzeby i ego kupującego bez liczenia się z środowiskiem.

Nie ma konsumpcji produktów jest ich użytkowanie.

Jutrzejsze posiadanie przedmiotów to organizowanie wygodnego otoczenia które nie zabiera czasu i nie angażuje ponadto co niezbędnie wynika z jego funkcji. O środowisku i jego potrzebach już tu nie ma mowy gdyż jest integralną częścią wszystkich procesów produkcyjnych, handlowych i użytkowania.

KLASTRY TO ZA MAŁO !!!

Aby tworzyć nową jakość, optymalizować produkcję, wprowadzać nowe technologie trzeba łączyć zakłady produkcyjne wielu firm. Udziałowcy zbiorczego podmiotu zasilają go swoimi dotychczasowymi zamówieniami produkcyjnymi zyskując efekt skali, ograniczenie kosztów dublujących się w pojedynczych firmach działań organizacyjnych, większą siłę inwestycyjną i większą energię w pozyskiwaniu zleceń kooperacyjnych dodatkowo zasilających nowe przedsięwzięcie. Dodatkową wytyczą jest wykonanie strategicznych przeprowadzek do optymalnych lokalizacji pod względem kosztów logistyki – dojazd dostawców i klientów, dostęp do spławnych rzek, ramp kolejowych, lotnisk itp.

NOWE SIECI SPRZEDAŻY

Dystrybucja wielu produktów przechodzi swoje przeobrażenie i zostaje obudowana warstwą usług przez które i dzięki którym, następuje sprzedaż produktów. Z czasem tworząca się przewaga konkurencyjna powoduje iż dla producentów lub firm handlowych przestają się liczyć inne formy dystrybucji i produkty są dostępne wyłącznie w kanale obudowanym  usługami. To wymagająca strategia ale po zbudowaniu relacji z odbiorcami daje stabilizację finansową, czytelny kierunek rozwoju i inwestycji w firmę. Zawsze na takiej drodze rozwoju powinna pojawić się ekspansja regionalna, krajowa i zagraniczna.

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Postępująca konkurencja w branżach usługowych powoduje iż zadaniem każdego pracownika jest bycie nie tyle wizytówką firmy bo to standard ale stawać się ''współwłaścicielem'' firmy. To znaczy świadczyć o firmie zachowaniem i pracą ale także mieć realną władzę w szybkich i indywidualnych w wykonaniu zadaniach związanych z obsługą klienta, udogodnieniami a także z serwisem i reklamacjami. To trend nadawania  pracownikom nowych kompetencji, władzy i odpowiedzialności tak by koniec końców firma reagowała na zdarzenia  natychmiast bez zwłoki i uruchamiania czasochłonnej hierarchii zarządzania. Profitów takiej zmiany mentalnej i organizacyjnej jest wiele – dla przykładu można wskazać fakt iż w dobie szybkiego przepływu informacji np. mediów społecznościowych daje firmie szanse na unikanie problemów gdyż są one od razu w zarodku rozwiązywane przez pracowników.

To zaczyn do zmian mentalności aktualnych szefów i pracowników, relacji personalnych, systemu awansu nie tylko w kompetencjach ale też w zarządzaniu i udziale w zyskach firmy na czas pracy – wszytko to razem zmieni pracowników w lojalnych współpracowników a właścicielom da większą przestrzeń i siłę do rozwoju aktualnych biznesów, nowych działalności lub tak potrzebnego każdemu odpoczynku i regeneracji sił.

SZUKANIE WYŻSZEJ MARŻY

Koniec produkcji bez wartości dodanej - z prostych surowców  - tylko zaawansowane produkty o dużej użyteczności. Producenci surowców, produktów rolniczych by konkurować na rynkach i szukać nowych klientów odchodzą od  sprzedaży nieprzetworzonych produktów na rzecz coraz bardziej finalnych produktów - gotowych do „konsumpcji”:
Kopalnie - węgiel wzbogacony, tworzenie mieszanek opałowych, węgiel w workach, prasowany, suszony, itp.
Rolnicy - producenci ziemniaków - dostawy mrożonych frytek.
Tartaki - suszone do ustalonych parametrów drewno, na wymiar, heblowane, impregnowane.
Plantatorzy - produkt mrożony, suszony, liofilizowany, porcjowany, obrany, pakowany.

NOWE FUNKCJE DLA ODDZIAŁÓW FIRMY

Wykorzystywanie oddziałów firm krajowych zwłaszcza na peryferiach i poza wielkimi aglomeracjami jako miejsc, do których transferowane są centra usług ze względu na tańszą siłę roboczą i mniej formalne warunki pracy: oddziały firmy stają się atutem nie tylko handlowym ale też źródłem ograniczania kosztów – delegowanie działów księgowość, call center, projektowania. Oddziały głównie w dużych miastach rozbudowują mocne strony – handel, spotkania, wzorcownie, show room, miejsca szkoleniowe.

BIG DATA O KLIENTACH

Mając dostęp do danych o zachowaniach klientów - firmy z innych branż mogą stać się nagle nowymi drapieżnymi konkurentami - budowanie w firmach cyfrowej analityki klientów i ich zachowań pozwala na opracowanie zupełnie nowych dróg rozwoju firm - nowe biznesy, produkty i usługi

KONSORCJA FIRM

Poziom konkurencyjności rynków powoduje iż by zyskań inny musi stracić - przeorientowanie działalności na kooperację i współpracę z wygrany - przegrany na wygrany – wygrany.
Dzielnie się zleceniami od dużych klientów lepiej podzielić się zleceniem i mieć część niż przegrać lub zrazić do siebie uczestników rynku.

DOWNSIZING I UPSIZING

Głębokie różnicowanie konfekcjonowania produktów trafnie do różnych klientów - szukających małych porcji w niższych cenach i tych co szukają ekonomi przy dużych zakupach

Albo produkujesz nową ekologiczną wersję swoich produktów albo nie rób nic

SKRACANIE CYKLI

Każda strategia rozwoju firmy na kolejne 2- 3 lata powinna zawierać skracanie czasów realizacji zleceń o kolejne 20 - 40 %. Stałym elementem powinno być zorganizowanie zasobów firmowego big data a następnie rozwijanie możliwości ich analizy i wykorzystania w bieżącej działalności

FIRMA I OTOCZENIE SPOŁECZNE

Włączanie firmy w problemy miasta, społeczności przez organizowanie pracy społecznej przemyślanej, zaplanowanej i ukierunkowanej na najtrudniejsze problemy gdyż ich zmiana będzie dobitnie świadczyć o wykonanej pracy.

CIĄGLE W NOWEJ ODSŁONIE

Podążanie za klientami dzięki formatom sezonowym.
Mimo specjalizacji na sprzedaży konkretnego asortymentu w ciągu roku robisz to na wiele różnych sposobów zależnie od sezonu, pory roku, miesiąca, a nawet dnia ...

POMYSŁY NA PRODUKTY FIZYCZNE I CYFROWE

Obniżanie ryzyka wdrażania nowych produktów przez opracowania zestawów propozycji nowych produktów na zadany park maszynowy o różnym poziomie inwestycji wdrożeniowych. Co ciągłe mierzenie się z realiami rynku i statystyką gdzie na 200 koncepcji wybierane jest 20 pomysłów na nowe produkty z czego 3-6 tematów jest wdrażanych a 1-3 przetrwa próbę bytności na rynku przez co najmniej 12 miesięcy w ofercie firmy.

www.pomysly-na-nowe-produkty.eu

OBNIŻAMY KOSZTY INWESTYCJI

Dostawy inwestorskie polegają na zaopatrzeniu wykonawców przez inwestora co pozwala obniżyć koszty o 5 - 20 %.

PERSONALIZACJA PRODUKCJI

Powiedz co potrzebujesz  a my to wyprodukujemy !

Konkurencja < sieciowa konkurencja < globalna konkurencja

ERGONOMIA

Musisz zwiększyć wydajność - popraw ergonomię stanowisk pracy

ZMIANY

Jeżeli dojrzewa potrzeba wprowadzenia cyklicznych zmian w działaniu firmy trzeba im nadać nowy standard w aktualnych czasach. Jeżeli mają być zmiany to tylko wtedy gdy będą oparte o nowe rozwiązania informatyczne obniżające koszty przez upraszczanie, ułatwianie, przyspieszanie ...

INNOWACJE W FIRMIE - SZUKANIE POMYSŁÓW NA RYNKU

Aby zapewnić firmie rozwój nie tylko na najbliższy rok ale na kolejne lata trzeba część środków przeznaczać na poszukiwanie nowych ofert i produktów. To tworzenie dla firmy wielu perspektyw rozwoju. Te środki - to kapitał wysokiego ryzyka, który firma nie boi się zainwestować w poszukiwania pomysłów nawet ze 100 % stratą. Każda firma musi doregulować taki budżet do swoich możliwości - może to być kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tyś. złotych. Jest ryzyko ale są też możliwości nieporównywalnego przełożenia na zyski w stosunku do wydatkowanych pieniędzy. Zastosowanie takich narzędzi jest szczególnie polecanie do branż o bardzo wysokim tempie wprowadzania zmian oraz tam gdzie dynamika zmian jest niewielka a produkty są w fazie stabilnego trwania na rynku.

www.pomysly-na-nowe-produkty.eu

MOBILNOŚĆ FIRM

Przewidzenie otoczenia biznesowego zaczyna być coraz trudniejsze także z powodu mobilności firm w sensie dosłownym. Wraz z miniaturyzacją, łącznością bezprzewodową, dostępem do internetu, modułowością maszyn i pozbywaniu się przez firmy zbędnych działów na korzyść skupienia się na priorytetach stają się one coraz bardziej zdolne do szybkiego migrowania nawet w oddalone miejsca regionu, kraju lub kontynentu. Firmy zyskując atut mobilności są w stanie zmienić w bardzo krótkim czasie swoją lokalizację w poszukiwaniu dogodniejszych warunków rozwoju - niższych kosztów, ludzi do pracy, zachęt ze strony miast i państw. Dlatego należy być czujnym i dobrze kontrolować stan nowych inwestycji w otoczeniu firmy - by pod nosem firmy nie wyrósł konkurent którego się nikt nie  spodziewał gdyż był daleko i zajmował się swoim rynkiem.

SKOK DO PRZODU

Wiele małych rodzinnych firm produkcyjnych - ciastkarnie, piekarnie, stolarnie, ślusarnie, producenci mebli, galanterii   metalowej ..., coraz częściej stykają się z niszczącą siłą niskich cen i produktów średniej i niskiej jakości. Każde takie zmagania na krótka metę mogą hartować ducha przedsiębiorczości jednak jeżeli są trwającym ciągle stanem walki o przetrwanie mogą doprowadzić do poddania się nawet najwytrwalszych. Dlatego skutecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest specjalizacja produkcji połączona z drastycznym podniesieniem jakości, wzornictwa i zaawansowania technicznego wyrobu tak by całą firmę wywindować
na wyższą półkę marży, jakości i wymagających Klientów. Takie skoki do przodu z odrzuceniem balastu innych produktów są często jedyną drogą od utrzymania firmy, jej marki, wiedzy,potencjału energii właścicieli oraz ich następców. Dodatkowo należy od razu mocno różnicować grupy Klientów aby mieć różne częstotliwości spływu gotówki i różnorodność rynków zbytu co zabezpiecza na czas dekoniunktury.

BRAK PERSONELU

Wymusza rozwój nowych biznesów opartych o usługi zdalne: monitoring, nadzór, kontrola jakości, szkolenia, programowanie ...

ZE SKLEPÓW FIZYCZNYCH DO SIECI LUB ODWROTNIE

Kierunek rozwoju jest dowolny. Sklepy online z dobrze zdefiniowanym i sprawdzonym asortymentem zaczynają szukać fizycznego kontaktu z klientem - showroomy, concept story, wzorcownie, salony wystawowe, kawiarnie z częścią testowania produktów poligony do zabawy i wypożyczenia produktów ...

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej i siły oddziaływania marketingowego rekomendujemy spójność w działaniu zgodnie ze strategią firmy, tworzoną marką, zbudowanym wokół marki Systemem Identyfikacji oraz pracami z zakresu wzornictwa przemysłowego. Tylko tak połączone elementy pozwolą tworzyć faktycznie potrzebne wartości dla klientów a nie oderwane od siebie pojedyncze, przypadkowe produkty.
Informacje: www.industrial-design-maki.eu

ZMIANY KURSU

Nie wolno bać się zmiany kursu firmy – np. z obsługi klientów indywidualnych na rzecz firm, z handlu na usługi, z usług na produkcję z handlu fizycznego na handel w sieci ...
To z jednej strony sposób podążania za rynkiem i własnymi preferencjami a z drugiej ucieczka konkurencji na nowe rynki. Idealnym jest, gdy sytuacja nie wymusza nagłych zmian. Te rozłożone w czasie pozwalają na uczenie się i testowanie nowych źródeł przychodów. Nagłe zmiany muszą wiązać się z wypracowaniem 2-3 alternatywnych scenariuszy funkcjonowania oraz  szybkim zawężeniem działania i ograniczeniem zaangażowania finansowego dla ograniczenia ryzyka. Należy mieć możliwość stopniowego uruchamiania lub ograniczania zaangażowania finansowego i fizycznego by w przypadku niepowodzenia redukować straty.

JEŻELI OCENA EFEKTÓW DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI NIE JEST POZYTYWNA TO NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

Przy aktualnym tempie rozwoju gospodarki i postępującej globalizacji średnio co 2 lata następują ponad 30 % zmiany w stosunku do minionego okresu w temacie technologii, standardów i materiałów w każdej branży.  Tak więc brak reorganizacji w firmie przez ok. 3 lata powoduje, iż może ona już nie przystawać do potrzeb klientów i wymagań rynku. Wdrożenie zmian w firmie to proces, do którego należy się przygotować ! Skutecznym wstępem do nich są prace doradcze w postaci Analiz Innowacyjnych dostarczających najlepsze praktyki w temacie prowadzenia firm, optymalizacji działów jak i tworzenia nowych ofert i produktów w danej branży.

http://msgk.eu/1-ai/index-ai.htm

CENTRA KOSZTÓW

Przemieszczanie centrów kosztów w kierunku  centów zysku - nadawanie nowej wartości  zespołom czynności kosztowych i tworząc z nich konkurencyjne usługi, produkty i kluczowe przewagi firmy.

PRZEWAGA - SILNE ZWIĄZANIE SIĘ Z KLIENTEM

Coraz ściślejsze powiązania z klientami to efekt budowania i wykorzystywania w firmach własnego Know-How wynikającego z zarządzania wiedzą. Tak ścisła współpraca to  potężna broń nad konkurencją – mocno  utrudnia przejęcie klienta i wejścia na tak opanowany rynek. Obsługa klienta „wiąże” go  współpracą opartą o dostawy fizycznych,  wymiernych towarów i niewymiernej fachowej wiedzy i doświadczenia.

OD KONSUMENTA DO KLUBOWICZA


Przeobrażenie się tradycyjnych sklepów w kluby sprzedażowe dla klientów, gdzie w miłej i oryginalnej atmosferze, podczas prezentacji i testów produktów można je zakupić:
- miejsca do siedzenia - mini kawiarenki
- czytelnia branżowa
- dostęp do zasobów wiedzy o produktach firmy
- bezpośredni nie oddzielony ladą kontakt z doradcami
  -  sprzedawcami firmy
- wydelegowana część personelu do obsługi sprzedaży
  sieciowej
- dostawy za pośrednictwem firm kurierskich

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Aktualny front inwestycyjny to za kilka lat miejsce dla usług serwisowych, remontowych, optymalizacji. To kierunek na rozwój na nadchodzące lata po zakończeniu dofinansowań unijnych po 2020 roku

TRENDY SĄ JAK FALE NIE WALCZ Z NIMI

Powszechne stosowanie automatyzacji i robotyzacji

Zastosowanie autonomicznych urządzeń w zakładach i przestrzeni miejskiej

 • Interoperacyjności oprogramowania urządzeń

 • Zmiana modeli biznesowych poprzez rozwój technologi 5G i 6G

 • Ucyfrowienie usług społecznych i publicznych

 • Świadomość i wykorzystanie Big Data w gospodarce i działaniach społecznych

 • Traktowanie jako standardu - cyberbezpieczeństwa w skali mikro i makro

 • Rolnictwo - informatyzacja, automatyzacja, cyfryzacja, dostarczanie i przetwarzanie informacji:
    - lokalnych – stan gruntu, stan roślin, stan zwierząt,
      media,
  status maszyn, podgląd video,  - zdalnych – pogoda, rynki rolne i giełdy surowcowe,
      zaopatrzenie
 

OFERTA FINANSOWA

Własne fundusze na systemy leasingowe dla produktów i towarów handlowych

RYNEK III WIEKU

Rynek III wieku to nowy nieodkryty potencjał rozwoju firm z wielu branż. Wzornictwo produktów i usług ukierunkowane na potrzeby osób w III wieku.
www.industrial-design-maki.eu

TEMPO ZMIAN

Bądź przygotowany że w ciągu 5 lat wszystko co było  fundamentem twojej działalności zniknie i będzie się tworzyć od nowa, inaczej i szybciej – co 2-3 lata wykonaj działania reorganizacyjne a co 5 lat głęboką korektę strategii i sposobów działania.

Polecamy Pracę ANALIZY INNOWACYJNE – prezentujące ideał działania w Państwa branży z wyprzedzeniem 1-3 lat.
http://msgk.eu/1-ai/analizy-innowacyjne.htm

WŁASNE SKLEPY - LABORATORIUM RYNKOWYM

Lokalna sieć dystrybucji detalicznej w posiadaniu producenta może pełnić funkcję miejsca testowania nowych innowacyjnych produktów tak by móc bardziej świadomie zadecydować o zwiększeniu produkcji i wejściu na rynki regionalne lub krajowe.

INNY TY, INNY JA

Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja - to przewagi nadchodzących lat. Każda firma wykonując skoordynowane i etapowe działania w każdej tych dziedzin stworzy swoją nową cyfrową tożsamość w biznesie.

PRZEDEFINIOWANIE BIZNESU

Firmy handlowe zlokalizowane na obrzeżach miast znajdują tanie lokale bliżej centrów. Zamiast kopii aktualnych działalności i standardów tworzą poza punktami sprzedaży miejsca do poznawania i testowania produktów łączone z gastronomią i odpoczynkiem. A wszystko to po to by w niestandardowych miejscach skuteczniej dotrzeć do klientów budując praktyczną i emocjonalną stronę kontaktów i generować  najlepsze doświadczenia z firmą i marką.

BY PRZETRWAĆ DUZI STAJĄ SIĘ MALI

Zmiana ''gabarytów'' firmy z dużej i średniej na małą wraz z filozofią zarządzania start-upem zmienia i przewartościowuje wszystko. Takie rozbicie firmy na kilka mini lub wręcz mikro firm wymaga odwagi i nowej kadry - mającej siłę, lubiącej wyzwania. To także ciekawa oferta awansu dla wybranych pracowników o umiejętnościach przywódczych. Takie zmiany powinny być realizowane przez firmy branżach o dużej konkurencji i niskich marżach. Ważnym jest by firma przed zmianami posiadała kapitały zasilające nowo kiełkujące firmy kapitałem zalążkowym rozłożonych w czasie transzach. A co się stanie gdy aktualna siedziba firmy staje się Parkiem Technologicznym z mikro firmami w środku?

PRZEMYSŁ 4.0

Inwestycje w robotyzacje i automatyzacje = inwestycje w ludzi

Miało być samo hasło ale rozwiniemy myśl !

Idee można rozwinąć w polskich realiach o to, iż inwestując w automatykę możemy w dobie braku ludzi do pracy rozwijać wewnętrzne systemy szkoleń, edukacji, inwestowania w studiowanie pracowników. Pozwoli to docelowo przenosić ich na bardziej efektywne stanowiska gdzie jest tworzona wartość dla klientów i przewagi konkurencyjne dla firmy.

W dobrze zaplanowanych inwestycjach  - łatwiej jest wygospodarować czas i miejsce dla przemiany zadań i obowiązków dla ludzi. Ma to znaczenie gdyż wiele osób tkwi w miejscu jeżeli chodzi o możliwość kariery lub na sztucznie stworzonych stanowiskach.

Wtedy nowe inwestycje w automatykę a docelowo w robotykę będą faktyczną zmianą w rozwoju pracowników - edukacja, wzrost kompetencji, bardziej twórcze stanowiska, docelowo wzrost płacy. Ideowo - jest to droga odejścia ludzi od prac prostych, powtarzalnych, męczących psychikę i ciało.

TRANSPORT NOCNY – WIZJA 2028

Aby miasta lepiej funkcjonowały i aby mieszkańcy byli bardziej uprzywilejowani - więcej miejsca, mniej hałasu, większe bezpieczeństwo należy stopniowo wdrażać nowy system realizacji dostaw towarów do firm w trybie nocnym. Wtedy to transport realizowany przez auta ciężarowe miały by pierwszeństwo na ulicach oraz wiele udogodnień wjazdu  w różne strefy co współgra z ich coraz wyższym poziomem automatyzacji, sterowania, ekologii i  zmniejszania hałasu. Rozwinie się także sieć małych magazynów miejskich, gdyż na krótki dystans zaopatrzenie już w dzień będzie realizowane pojazdami np. elektrycznymi do 2,5 t.
i mniejszymi. Dodatkowym rozwinięciem systemu nocnych dostaw były by sieci wrzutni, skrytek i przechowalni przy firmach dla bezosobowego dostarczenia zaopatrzenia.

Wizją wynikową są miasta bez pojazdów ciężarowych w dzień - jest ciszej i bezpiecznej a cała logistyka działa wydajniej i sprawniej.

ZATRZYMJAJ WIEDZĘ PRACOWNIKÓW W SYSTEMIE IT

Inaczej po ich odejściu zniknie bezpowrotnie.

NOWE OSZCZĘDNOŚCI


Wszystko co trafia do firmy jako materiały produkcyjne opuszcza ją tylko w formie produktów finalnych albo surowców recyklingowych zawracanych do produkcji własnej lub jako towar do odsprzedaży

KAŻDEGO DNIA POWSTAJĄ NOWE RYNKI

Już dzisiaj tworzone są plany i testowe uruchomienia recyklingu pojazdów elektrycznych oraz ich akumulatorów.

NIE LIKWIDUJMY FIZYCZNYCH REALCJI Z INNYMI LUDZMI


Ślepe podążanie krok w krok za technologiami IT - cyfryzacją firm nie powinno eliminować fizycznych bezpośrednich spotkań, szkoleń, zjazdów, prezentacji ... z pracownikami, klientami, dostawcami. A wręcz odwrotnie technologia powinna przyczyniać się do wygospodarowania większej ilości czasu na takie interakcje - z nich bowiem powstają nowie plany na rozwój firm.

FINANSOWANIE


Wydzielenie funduszy na zakup innowacji ok. 1 % przychodów

TEMATY PRZYSZŁOŚCI


Magazyny energii


Chemia baterii

Przemysł czasu wolnego

Mikro generatory energii


Loty komercyjne na krótkie dystanse o napędzie elektrycznym

Wzrastające znaczenie naturalnych złóż pierwiastków ziem rzadkich – szukanie alternatywnych ich źródeł


 ...

POŻARY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Proponujemy by na użytek prowadzenia akcji gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów, zwłaszcza gdy towarzyszy im wydzielanie się toksycznych dymów w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych stworzyć system czasowego wynajmu - odpłatnego użyczania żurawi samojezdnych z profesjonalnym operatorem.
Mobilne samojezdne dźwigi są w użytkowaniu prywatnych firm i w ramach współpracy z wyznaczonymi jednostkami Straży Pożarnej mogły by świadczyć usługi przyspieszające gaszenie pożarów wielkopowierzchniowych. Plan przygotowania systemu do działania:

A.
Inwentaryzacja miejsc na danym terenie pod kątem zagrożenia pożarem wielkopowierzchniowym

B.
Wytypowanie firm inżynierskich wyposażonych w żurawie samojezdne do współpracy polegającej na pełnieniu dyżurów ( gotowość dźwigu i profesjonalnego operatora ) z możliwością wyjazdu do akcji gaśniczej jako wsparcie. Dyżury jak i udział w akcji objęte są gratyfikacją pieniężną lub preferencjami podatków lokalnych dla danej firmy lub innej ustalonej formy ( gratyfikacja z funduszu utworzonego opłat od właścicieli terenów – składowiska zagrożone powstaniem wielkopowierzchniowego pożaru

C.
Opracowanie systemu montażowego dla dźwigu w postaci szybko zakładanych i ściąganych ochronnych osłon konstrukcji wysięgnika dźwigu chroniących przed temperaturą pożaru ( technologia materiałowa  jest już opracowana )

D.
Opracowanie działania pakietu gaśniczego
a.
umieszczane na zawiesiach i podnoszone dźwigiem nad teren pożaru elastyczne zbiorniki z wodą lub środkami gaśniczymi i ich kontrolowany zrzut na palące się materiały

b.
zastosowanie wersji pakietu gaśniczego jako jednorazowy ( stratny ) zbiornik  z wodą lub środkami
gaśniczymi opuszczany do miejsc o dużej intensywności ognia lub miejsc wymagających obrony przed ogniem lub nagrzaniem

c.
opracowanie systemu zaczepów i systemu zrzutowego dla pakietu gaśniczego

d.
opracowanie procedury włączenia się dźwigu do akcji gaśniczej – współpraca operatora dźwigu z strażakami oraz zastosowanie i montaż zawiesi,  przygotowanie i napełnianie pakietu gaśniczego w wersji wielorazowej i jedno krotnej

Żurawie samojezdne typowane do tego zastosowania o zasięgu od 30 do 90 m.Dodatkowe propozycje:
Przy gaszeniu pożarów na płaskim terenie proponujemy zastosowanie terenowego pojazdu Straży Pożarnej lub innego dostępnego pojazdu na miejscu akcji do przeciskania rur segmentowych. Ich szybkie zestawienie i wcisk w centrum pożaru pozwoli na podawanie wody lub innych środków gaśniczych. Zestaw gaśniczy składa się z rur - głowicy, segmentów przedłużających i końcówki z zaworem do podawania wody lub środków gaśniczych oraz elementu do pchania rur w wersji – pchanie i pchanie z obrotem.

Oba rozwiązania – zastosowanie dźwigu i rur przepychanych mogą być w sytuacjach ekstremalnych stosowane łącznie jako działanie różnych grup strażaków w rożnych  miejscach wokół centrum pożaru.


Pożary wielkopowierzchniowe hałd odpadów kopalnianych.

W przypadku pożarów wielkopowierzchniowych hałd odpadów kopalnianych poza zastosowaniem dźwigów i systemu rur przepychanych można  zastosować zestawy kretów - urządzeń do bez wykopowego drążenia przejść kablowych z modyfikacją głowicy tego urządzania – z możliwością podawania do przodu głowicy strumienia wody lub środków gaśniczychPrzedstawione idee wsparcia gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów pozwalają na zastosowanie szeregu innowacji, nowych materiałów i technologi oraz rozwinięcie nowych form współdziałania Straży Pożarnej z firmami komercyjnymi.

Dla każdej zaprezentowanej idei służymy pomocą w dopracowaniu szczegółów technicznych, materiałowych i organizacyjnych tak by możliwe było szybkie wdrożenie tych innowacji do praktyki działania jednostek Straży Pożarnej.

Large area fires - landfills, waste and raw materials
The idea of a fire fighting system
Tool suggestions
Directions of fire fighting technology development


ALIANSE OFERTOWE

 Szybki sposób na zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych grup klientów.

BIM Z BUDOWNICTWA DO NOWYCH BRANŻ - NOWA JAKOSC PRACY I ŻYCIA

BIM termin „building information modelling” to nie tylko oprogramowanie ale filozofia i system pracy z całościowymi informacjami związanymi z inwestycją budowlaną. BIM sięga poza czas planowania i budowy i jest wykorzystywany podczas codziennej eksploatacji budynku, przeglądów, napraw i przebudowy aż do fazy wyburzenia i racjonalnego odzyskania z odpadów - materiałów do ponownego wykorzystania.

BIM to narzędzie do optymalizacji współpracy wielu specjalistów, podwykonawców pracujących na placu budowy. W nim skupiają się i wszystkie uwagi, poprawki i zmiany dając zawsze aktualny obraz projektu.

Sercem BIM jest system IT i pozwalający na prezentację różnorodnych danych w warstwach  '' od ogółu do szczegółu '' zaczynając od warstwy najłatwiej przyswajalnej - czyli graficznej, zdjęciowej, video, projektowej a idąc dalej do tekstów, tabel, wzorów i wyliczeń oraz zapisów paragrafów umów. A wszystko to zawsze umieszczone w kontekście do konkretnego miejsca w inwestycji i czasu w harmonogramie prac.

Idee systemu BIM pierwotnie używanego dla budownictwa kubaturowego można zastosować dla mniejszych inwestycji budowlanych - nawet dla domów prywatnych jednak najciekawszym kierunkiem zastosowań jest wyjście poza branże budowlaną. Używanie całościowej dokumentacji technicznej podczas budowy i serwisu maszyn i urządzeń, używanie całościowej wiedzy o stanie zdrowia podczas leczenia pacjentów w szpitalu, leczenia zwierząt u weterynarzy, stosowanie informacji o postępach w nauce i predyspozycjach uczniów podczas lekcji i ćwiczeń  ... itd

Czyli używanie całościowej aktualnej wiedzy na danym stanowisku, w danym miejscu z danym obiektem lub osobą daje możliwość i szansę podejmowania najlepszych z możliwych decyzji i działań.

CIĄGŁY ROZWÓJ I WYZWANIA

Codzienność zarządzania i współpracy z ludźmi jest wpisana w naszą naturę człowieczeństwa. Zmiany i postęp technologii wymuszają potrzebę zbudowania nowych kompetencji zarządzania i współpracy z systemami komputerowymi obsługiwanymi głosowo, gestem i w zanurzeniu w wirtualnych światach, robotami, programami eksperckimi, sztuczną inteligencją a docelowo także z androidami.

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2